Kulak Çalışmasına Başla!

Ses Bulma Tek Ses İki Ses Üç Ses Dört Ses Küçük İkili Büyük İkili Küçük Üçlü Büyük Üçlü Tam Dörtlü Eksik Beşli Tam Beşli Küçük Altılı Büyük Altılı Küçük Yedili Büyük Yedili Oktav Major Akorlar Minör Akorlar Sus2 Akorlar Sus4 Akorlar

Ses Bulma

Ses
Notalar