Müzik Tarihi Çalış!

Rönesans Barok Klasik Romantik Modern

Aşağıdaki bestecilerden hangisi rönesans dönemi bestecileri arasında yer almaz?